Pennzoils Miljöpolicy

Pennzoil är ett grönt företag. Kretsloppstanken styr arbetet i såväl produktionen av nya oljor som i återvinningen av spilloljor, glykol och begagnade filter med mera.

I Sverige betalar Pennzoil miljöavgifter till REPA-paraplyorganisationen för uppbyggnaden av insamlingsstationer och återvinningsanläggningar för dina restförpackningar.


Bra olja är bättre för miljön

Skona miljön genom att bara använda högkvalitativa oljeprodukter. En lågkvalitetsolja som är uppbyggd på sämre basolja kan ge förtida nedbrytning, högre oljeförbrukning och mera avlagringar.

Faktorer som påverkar motorfunktionen och därigenom bränsleförbrukningen och avgasutsläppen.


Tillverkning

Samtliga Pennzoils fabriker i U.S.A samt den Europeiska blandnings- och fyllnadsanläggningen i Holland är kvalitetscertifierade.

Pennzoils förpackningar tillverkas i miljövänlig plast. Dessa förpackningar kan du lämna in på miljöstationen på din ort.


Återvinning

Pennzoil erbjuder alla verkstäder en säker och effektiv hantering av restprodukter som förutom spilloljan även innefattar glykol, bromsvätska, färgavfall, lösningsmedel, bensinrester, bromsklossar och batterier.