Vår historia

Historik

Pennzoil och staten Pennsylvania hör intimt samman: Pennzoil är smeknamn för Pennsylvania och Penn State som staten hette från början och det var i Pennsylvania det hela började.

För mer än 130 år sedan borrade man det allra första hålet för att nå vad man förmodade vara en oljereservoar. Platsen var Oil Creek där indianerna tidigare hade funnit olja från en naturlig källa. Överste Edvin Drake var den som ledde projektet. Man fann olja på ca 20 meters djup och hålet gav ca 1 000 liter per dag, oron blev stor över att det kom så mycket olja, eftersom man inte trodde sig kunna bli av med den.

Men oljefebern bröt ut strax därefter …

De första förbrukarna av Pennzoils produkter var kolgruvorna i västra Pennsylvania. Produkterna som levererades var fotogen för lampor och olja för smörjning av glidlager och ångmaskiner, året var 1859.

Omkring sekelskiftet kom så de "hästlösa" vagnarna in på arenan. Pennzoil började intressera sig för smörjning av dessa vagnar genom att tillverka olja för förbränningsmotorer och för smörjning av transmissioner, länkar och leder.

En teknisk ledare vid ett av raffinaderierna lyckades omkring år 1903 arbeta fram en helt ny process för att erhålla en mer termisk stabil smörjolja. Härigenom kom man hos Pennzoil att intensivare studera problematiken vid smörjning av motorer. Om än historiska data är oklara, innebar denna process tillkomsten av den första verkliga motoroljan - en produkt som raffinerats för smörjning av bilmotorer.

År 1913 blev detta starten till sammanslagningen av 19 mindre företag till Pennzoil Oil Refining Corporation.

Pennzoil har sedan dess arbetat med intensiv forskning för att få fram produkter för en fortsatt förbättrad motorsmörjning.


Pennzoils utvinning av råolja

Inom den geografiska sektor som består av staterna Pennsylvania, Ohio, New York och West Virginia kom för många miljoner år sedan den oljebädd till, som benämnes "Pennsylvania Grade Crude".

Inom detta crudeområde finns Pennzoil ägda oljekällor, men också ett tusental s k oljefarmare som pumpar upp råolja för leverans till Pennzoil.

Huvudprodukterna är idag Pennzoil 5W-30, 10W-40 samt 15W-40. Produktsortimentet innehåller även växellådsoljor, industrioljor och bilkemprodukter.


Pennzoils marknadsutveckling

Standard Oil Company (nuvarande Exxon) blev Pennzoils exklusiva försäljningsagent i Amerikas mellanvästern 1936. Detta innebar att Pennzoil var det enda märket som erbjöds inom Standard Oils bensinstationsnät över hela USA. Under 30- talet kom slogans som "Pennzoil Your Car" och introduktionen av marknadens första motorgaranti.

Under 40 & 50 - talen introducerades "High Detergency Oils och Stabilized Motor Oil Line". Marknadsandelarna växte samtidigt för oljemärkesföretagen s k branded oils, i takt med att bensinbolagsoljorna tappade marknadsandelar.

På 60 & 70 - talen förstärktes trenden genom Pennzoils kampanj "the champagne of motor oils" och år 1984 var Pennzoil först i USA med att leverera oljorna i plastförpackningar, vilket blev en succé. Plastförpackningsidén utvecklades när färgen ändrades från vit till grön, vilket möjliggjorde användningen av mer än 30% återvunnen miljövänlig plast.

Quake State är idag ett av det största oljemärkena på den automativa marknaden i Nordamerika (USA, Kanada och Mexico). I USA används uttrycket "the big five" ofta. Det refererar till de största aktörerna som är: Pennzoil, Pennzoil, Havoline, Castrol och Valvoline.

Oljemärkesaktörerna arbetar på en enorm marknad med över 175 miljoner bilar. De flesta säljer även direkt via s k snabboljebytarstationer eller Quick/ Fast Lubes. Pennzoil har över 500 stycken Quick Lube enheter i USA som servar en snabbt växande "non - car - market"' d v s 4x4 - bilar, vans och sportbilar. På märkessidan är Pennzoil det enda oljemärket som erbjuder skriftlig motorgaranti i 400 000 km eller 10 år till både nya och begagnade bilar.